Leviticus 15

Предписания за телесна чистота при мъжа и жената

1 Господ каза още на Моисей и Аарон:

2 a Кажете на израилтяните: Ако човек има течение от тялото си, той е нечист поради течението си.

3 Нечистотата му в течението му е тази: дали има течение от тялото му, или е спряло; то остава нечисто.

4 Всяка постелка, на която лежи онзи, който има течението, ще бъде нечиста; и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто.

5 b Също и който се допре до постелката му, трябва да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта;

6 и който седне на нещо, върху което е седял онзи, който има течението, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

7 И който се допре до тялото на онзи, който има течението, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

8 Онзи, който има течението, ако плюе върху чистия, последният да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и да бъде нечист до вечерта.

9 Всяко седло, на което би седнал онзи, който има течението, ще бъде нечисто.

10 И който се допре до каквото и да е нещо, което е било под него, ще бъде нечист до вечерта; и който понесе това нещо, нека изпере дрехите си и се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

11 А ако страдащият от течението се допре до някого, без да е измил ръцете си с вода, последният да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще е нечист до вечерта.

12 c И пръстеният съд, до който би се допрял онзи, който има течението, да бъде строшен; а всеки дървен съд да бъде измит с вода.

13 d А когато страдащият от течението се очисти, тогава за очистването си да си изброи седем дни и да изпере дрехите си, и да окъпе тялото си в течаща вода, и ще бъде чист.

14 e И на осмия ден да си вземе две гургулици или две гълъбчета и да дойде пред Господа на входа на шатъра за срещане, за да ги даде на свещеника;

15 f и свещеникът да ги принесе едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; така свещеникът да направи умилостивение за него пред Господа поради течението му.

16 g Онзи човек, от когото излезе съвъкупително семе, да окъпе цялото си тяло във вода и да бъде нечист до вечерта.

17 Всяка дреха и всяка кожа, на която попадне съвъкупително семе, да се изпере с вода и ще бъде нечиста до вечерта.

18 h А и жената, с която е лежал мъж, и тя, и той да се окъпят във вода и да бъдат нечисти до вечерта.

19 i Онази жена, която има течение и течението от тялото ѝ е кръв, да бъде нечиста седем дни; и всеки, който се допре до нея, ще бъде нечист до вечерта.

20 Всяко нещо, на което е лежала в нечистотата си, ще бъде нечисто; също и всяко нещо, на което е седнала, ще бъде нечисто.

21 Всеки, който се допре до постелката ѝ, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

22 Всеки, който се допре до нещо, на което тя е седнала, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

23 И ако има нещо върху постелката или върху това, на което тя е седнала, и той се допре до това нещо, ще бъде нечист до вечерта.

24 j А ако някой легне с нея и кръвотечението ѝ дойде на него, ще бъде нечист седем дни; и всяка постелка, на която той би легнал, ще бъде нечиста.

25 k Ако някоя жена има кръвотечение за много дни, извън периода на месечното си неразположение, или ако има течение за по-дълго от обичайното време на месечното си неразположение, то през всички дни, когато тече нечистотата ѝ, тя ще бъде нечиста, както през дните на месечното си неразположение.

26 Всяка постелка, на която лежи през цялото време на течението ѝ, ще бъде като постелката, на която лежи по време на месечното си неразположение; и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто, както по време на месечното си неразположение.

27 Всеки, който се допре до тези неща, ще бъде нечист; нека изпере дрехите си и се окъпе във вода, и да остане нечист до вечерта.

28 l Но ако тя се очисти от течението си, тогава да си изброи седем дни и след тях ще бъде чиста.

29 А на осмия ден да си вземе две гургулици или две гълъбчета и да ги донесе при свещеника до входа на шатъра за срещане;

30 и свещеникът да принесе едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; така свещеникът да направи умилостивение за нея пред Господа поради нечистотата на течението ѝ.

31 m Така да отлъчвате израилтяните по време на нечистотата им, за да не умрат в нечистотата си, като оскверняват скинията Ми, която е сред тях.

32 n Това е наредбата за онзи, който има течение, и за онзи, от когото излиза съвъкупително семе и се осквернява чрез него,

33 o и за онази, която е болна от кръвотечението си, и за човека, който има течение, бил той мъж или жена, и за онзи, който легне с онази, която е нечиста.
Copyright information for BulProtRev