Leviticus 16

Денят на умилостивението

1 a И Господ говорѝ на Моисей след смъртта на двамата Ааронови синове, когато се пристъпиха с чужд огън пред Господа и умряха.

2 b Господ каза на Моисей: Кажи на брат си Аарон да не влиза по всяко време в Светая Светих, която е вътре зад завесата, пред умилостивилището, върху ковчега, за да не умре; защото Аз ще се явявам в облак върху умилостивилището.

3 c Ето как да влиза Аарон в Светая Светих: с теле в принос за грях и овен за всеизгаряне.

4 d Да се облича в осветения ленен хитон, да носи ленените долни дрехи на тялото си, да се опасва с ленения пояс и да носи ленената митра на главата си; те са осветените одежди; и след като окъпе тялото си във вода, нека се облече в тях.

5 e И от обществото на израилтяните да вземе два козела в принос за грях и един овен за всеизгаряне.

6 f Аарон да приведе принесеното за грях теле, което е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си.

7 Също да вземе двата козела и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане.

8 Тогава Аарон да хвърли жребий за двата козела – един жребий за Господа и другия жребий за отпускане;

9 и Аарон да приведе козела, на който е паднал жребият за Господа , и да го принесе в принос за грях;

10 g а да представи пред Господа жив козела, на който е паднал жребият за отпускане, за да направи с него умилостивение и да го изпрати в пустинята за отпускане.

11 После Аарон да приведе телето на приноса за грях, което е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си, като заколи принесеното за грях теле, което е за него.

12 h След това да вземе кадилница, пълна с разгорени въглища от жертвеника, който е пред Господа , и две пълни шепи с благоуханен тамян, счукан дребно, и да го внесе вътре зад завесата;

13 i и да сложи тамяна на огъня пред Господа , за да покрие димът от тамяна умилостивилището, което е върху плочите на свидетелството, за да не умре.

14 j Също да вземе от кръвта на телето и с нея да поръси с пръста си умилостивилището откъм изток; а пред умилостивилището да поръси от кръвта седем пъти с пръста си.

15 k Тогава да заколи козела на приноса за грях, който е от името на народа, и да внесе кръвта му вътре зад завесата, и с кръвта му да постъпи, както с кръвта на телето, като поръси с нея над умилостивилището и пред умилостивилището.

16 l Така да направи умилостивение за Светая Светих поради нечистотата на израилтяните и поради престъпленията им и всичките им грехове; така да направи и за шатъра за срещане, който стои сред тяхната нечистота.

17 m И никой да не бъде в шатъра за срещане, когато той влиза в светилището да направи умилостивение и докато излезе, след като направи умилостивение за себе си, за дома си и за цялото общество израилтяни.

18 n Тогава да излезе към жертвеника, който е пред Господа , и да направи умилостивение за него, като вземе от кръвта на телето и от кръвта на козела и я сложи по роговете на жертвеника наоколо;

19 o и седем пъти да поръси върху него от кръвта с пръста си и така да го очисти от нечистотата на израилтяните, и да го освети.

20 p А като свърши да прави умилостивение за светилището, за шатъра за срещане и за жертвеника, нека приведе живия козел;

21 q и като положи Аарон двете си ръце върху главата на живия козел, нека изповяда над него всички беззакония на израилтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек;

22 r и като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя.

23 s Тогава Аарон да влезе в шатъра за срещане, да съблече ленените одежди, в които се е облякъл, когато е влязъл в Светая Светих, и да ги остави там;

24 t и като окъпе тялото си във вода на свято място, да облече дрехите си, да излезе и да принесе своето всеизгаряне и всеизгарянето на народа, и така да направи умилостивение за себе си и за народа.

25 u А тлъстината на приноса за грях да изгори на жертвеника.

26 v И онзи, който откара козела за отпускане, нека изпере дрехите си и окъпе тялото си във вода, и след това да влезе в стана.

27 w А телето на приноса за грях и козела на приноса за грях, чиято кръв е била внесена, за да се извърши умилостивение в Светая Светих, да изнесат вън от стана и да изгорят в огън кожата им, месото им и нечистотиите им.

28 А онзи, който ги изгори, да изпере дрехите си и да окъпе тялото си с вода, и след това да влезе в стана.

29 x Това да ви бъде постоянна наредба; в седмия месец, на десетия ден от месеца, да смирите душите си и да не вършите никаква работа – нито местен жител, нито пришълец, който се е заселил между вас;

30 y защото в този ден ще се направи умилостивение за вас, за да се очистите от всичките си грехове, за да сте чисти пред Господа .

31 z Това да ви бъде събота за тържествена почивка и да смирите душите си; това е постоянна наредба.

32 aa Онзи свещеник, който бъде помазан и посветен да свещенодейства вместо баща си, той да направи умилостивението, като се облече в ленените одежди, святите одежди;

33 ab и да направи умилостивение за Светая Светих, и да направи умилостивение за шатъра за срещане и за жертвеника, и да направи умилостивение за свещениците и за целия народ на обществото.

34 ac Това ще ви бъде за вечен закон, веднъж в годината да правите умилостивение за израилтяните поради всичките им грехове. И Аарон постъпи, както Господ заповяда на Моисей.
Copyright information for BulProtRev