Leviticus 17

Правила за жертвените животни и за кръвта

1 Господ каза още на Моисей:

2 Кажи на Аарон и на синовете му, и на всички израилтяни: Ето какво заповяда Господ :

3 a Всеки човек от Израилевия дом, който заколи говедо, агне или коза в стана или който заколи вън от стана,

4 b без да го е привел до входа на шатъра за срещане, за да го принесе на Господа пред Господнята скиния, той ще се смята виновен за кръв; кръв е пролял; този човек да бъде изтребен измежду народа си;

5 c с цел израилтяните да довеждат жертвите, които колят на полето, и да ги принасят на Господа до входа на шатъра за срещане, при свещеника, за да ги колят за мирни жертви на Господа .

6 d И свещеникът да поръси с кръвта Господния жертвеник при входа на шатъра за срещане и да изгори тлъстината за благоухание на Господа .

7 e Да не принасят вече жертвите си на идолите
17:7 От евр. идоли – козли.
, след като те блудстват; това да им бъде вечен закон през всичките им поколения.

8 g Кажи им още: Който човек от Израилевия дом или от заселените между тях пришълци принесе всеизгаряне или жертва,

9 h без да я приведе до входа на шатъра за срещане, за да я принесе на Господа , този човек да бъде изтребен измежду народа си.

10 i Ако някой от Израилевия дом или от заселените между тях пришълци яде каквато и да е кръв, ще обърна лицето Си против онзи човек, който яде кръвта, и ще го изтребя измежду народа му.

11 j Защото животът
17:11 От евр. душата.
на тялото е в кръвта, която Аз ви дадох, за да правите умилостивение на жертвеника за душите си; защото кръвта е, която по силата на живота, който е в нея, прави умилостивение.

12 Затова казах на израилтяните: Нито един човек от вас да не яде кръв и пришълецът, който е заселен между вас, да не яде кръв.

13 l И ако някой от израилтяните или от заселените между тях пришълци отиде на лов и улови животно или птица, което може да се яде, нека излее кръвта му и да я покрие с пръст.

14 m Защото, колкото до живота на всяка твар, кръвта ѝ – тя е животът ѝ; затова казах на израилтяните: Да не ядете кръвта на никаква твар, защото животът на всяка твар е кръвта ѝ; всеки, който я яде, ще бъде изтребен.

15 n Всеки човек, който яде мърша или разкъсано от звяр, бил той местен жител или пришълец, нека изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще остане нечист до вечерта; а след това ще бъде чист.

16 o И ако не ги изпере и не окъпе тялото си, тогава ще носи беззаконието си.
Copyright information for BulProtRev