Leviticus 18

Закони за брачното общуване

1 Господ каза още на Моисей:

2 a Кажи на израилтяните: Аз съм Йехова, вашият Бог.

3 b Да не правите, както правят в Египетската земя, където сте живели, и да не правите, както правят в Ханаанската земя, в която Аз ви завеждам; и да не ходите според техните наредби.

4 c А Моите закони да спазвате и Моите наредби да пазите и да изпълнявате. Аз съм Йехова, вашият Бог.

5 d Затова пазете наредбите Ми и законите Ми, чрез които, ако човек прави това, ще живее. Аз съм Йехова.

6 Никой да не се приближи до някоя своя кръвна роднина, за да открие голотата ѝ. Аз съм Йехова.

7 e Голотата на баща си, т. е. голотата на майка си, да не откриеш; тя ти е майка; да не откриеш голотата ѝ.

8 f Голотата на бащината си жена да не откриеш; тя е голотата на баща ти.

9 g Голотата на сестра си, бащината ти дъщеря или майчината ти дъщеря, родена у дома или родена вън – голотата на такива да не откриеш.

10 Голотата на дъщеря на сина ти или на дъщеря на дъщеря ти – тяхната голота да не откриеш; защото тяхната голота е твоя.

11 Голотата на дъщерята на бащината ти жена, родена от баща ти (сестра ти е) – нейната голота да не откриеш.

12 h Голотата на бащината си сестра да не откриеш; тя е близка роднина на баща ти.

13 i Голотата на майчината си сестра да не откриеш, защото тя е близка роднина на майка ти.

14 Голотата на бащиния си брат да не откриеш, т. е. към жена му да не се приближиш; тя ти е стрина.

15 j Голотата на снаха си да не откриеш; жена е на сина ти; нейната голота да не откриеш.

16 k Голотата на жената на брат си да не откриеш; тя е голотата на брат ти.

17 l Голотата на жена и на дъщеря ѝ да не откриеш, нито да вземеш дъщерята на сина ѝ или дъщеря на дъщеря ѝ, за да откриеш голотата ѝ; те са нейни близки роднини; това е нечестие.

18 m И да не вземеш жена заедно със сестра ѝ, докато е жива другата, за да откриеш голотата ѝ, така че да ѝ стане съперница.

19 n При жена, когато е отделена поради нечистотата си, да не приближиш да откриеш голотата ѝ.

20 o И с жената на ближния си да не лягаш, за да се оскверниш с нея.

21 p Да не принасяш в жертва децата си на Молох; нито да оскверниш името на своя Бог. Аз съм Йехова.

22 q С мъж да не лягаш като с жена; това е гнусота.

23 r И с никое животно да не се съвъкупиш, за да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвъкупи с него; това е сквернота.

24 s Не се осквернявайте нито с едно от тези неща, защото с такива неща се оскверниха народите, които Аз прогонвам пред вас.

25 t Оскверни се и земята; затова въздавам върху нея беззаконието ѝ и земята избълва жителите си.

26 u И така, вие пазете наредбите Ми и законите Ми и не правете нито една от тези гнусоти – нито местен, нито заселен между вас пришълец

27 (защото всички тези гнусоти вършеха хората, които са били преди вас на тази земя, и земята се оскверни),

28 v за да не избълва и вас земята, когато я осквернявате, както избълва населението, което беше преди вас.

29 Защото всеки, който върши която и да е от тези гнусоти – човеците, които ги вършат, ще бъдат изтребени измежду народа си.

30 w И така, пазете заръките Ми и не вършете никой от тези гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, за да не се оскверните в тях. Аз съм Йехова, вашият Бог.
Copyright information for BulProtRev