Leviticus 18:17

17 a Голотата на жена и на дъщеря ѝ да не откриеш, нито да вземеш дъщерята на сина ѝ или дъщеря на дъщеря ѝ, за да откриеш голотата ѝ; те са нейни близки роднини; това е нечестие.
Copyright information for BulProtRev