Leviticus 18:30

30 a И така, пазете заръките Ми и не вършете никой от тези гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, за да не се оскверните в тях. Аз съм Йехова, вашият Бог.
Copyright information for BulProtRev