Leviticus 19

Закони за светостта и справедливостта

1 Господ каза още на Моисей:

2 a Кажи на цялото общество израилтяни: Бъдете святи, защото Аз, Господ , вашият Бог, съм свят.

3 b Всеки да се бои от майка си и от баща си; и съботите Ми да пазите. Аз съм Господ , вашият Бог.

4 c Да не се покланяте на идолите, нито да си направите излети богове. Аз съм Господ , вашият Бог.

5 d Когато принасяте мирна жертва на Господа , принесете я така, че да бъде приета от Бога.

6 Когато я принасяте, трябва да се яде в същия или на следващия ден; и ако остане нещо до третия ден, да се изгори в огън.

7 И ако някой яде от нея на третия ден, тя е осквернена; няма да бъде приета;

8 а всеки, който я яде, ще носи беззаконието си, защото е осквернил свято нещо на Господа . Този човек ще бъде изтребен измежду народа си.

9 e Когато жънете в земята си, не жънете до границите на нивата си и не събирайте падналите в жътвата си класове.

10 Да не обираш повторно лозето си, нито да събираш баберки от лозето; да го оставиш на сиромаха и на чужденеца. Аз съм Господ , вашият Бог.

11 f Да не крадете, нито да мамите и никой да не лъже ближния си.

12 g И да не се кълнете лъжливо в Моето Име, нито да оскверняваш Името на Бога си. Аз съм Господ .

13 h Да не притесняваш ближния си, нито да го ограбиш; да не остава в тебе заплатата на надничаря ти през нощта до сутринта.

14 i Да не кълнеш глухия, нито да сложиш препънка пред слепия, а да се боиш от Бога си. Аз съм Господ .

15 j Да не извършвате неправда в съд; да не показваш лицеприятие към сиромаха, нито да се притесняваш от личността на големеца, а по правда да съдиш ближния си.

16 k Да не обикаляш между народа си като клеветник, нито да извършваш покушение против живота на ближния си. Аз съм Господ .

17 l Да не мразиш брат си в сърцето си; да изобличаваш смело ближния си, за да не се натоварваш с грях поради него.

18 m Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против онези, които са от народа ти, а да обичаш ближния си, както себе си. Аз съм Господ .

19 n Да пазите наредбите Ми. Да не чифтосваш добитъка си с добитък от друга порода; да не сееш разнородни семена в нивата си; нито да обличаш дреха, тъкана от разновидна прежда.

20 Ако някой лежи с жена, която е робиня, сгодена за мъж, а не откупена, нито освободена, те да бъдат наказани, но не със смърт, защото тя не е била свободна.

21 o Той да приведе на Господа приноса си за вина, при входа на шатъра за срещане – овен в принос за вина.

22 И за греха му, който е извършил, свещеникът да направи умилостивение за него пред Господа с принесения за вината овен; и ще му бъде простен грехът, който е извършил.

23 Когато влезете в земята и посадите плодни дръвчета, то да смятате плода им за забранен
19:23 От евр. необрязан.
; три години да ви бъде като забранен; да не се яде.

24 q А в четвъртата година целият му плод да бъде осветен, за да прославите с него Господа .

25 И в петата година яжте плода му, за да се умножава реколтата. Аз съм Господ , вашият Бог.

26 r Да не ядете месо с кръвта му, нито да си служите с гадания или предсказания.

27 s Да не стрижете косата на главата си в кръг; и никой да не разваля краищата на брадата си.

28 t Заради мъртвец да не си нанасяте рани по тялото, нито да оставяте белези по себе си. Аз съм Господ .

29 u Да не оскверниш дъщеря си, като я правиш блудница, да не би земята да изпадне в блудство и да се напълни с беззаконие.

30 v Да пазите съботите Ми и светилището Ми да почитате. Аз съм Господ .

31 w Да не се обръщате към запитвачите на зли духове, нито към врачовете; не ги издирвайте, за да се осквернявате чрез тях. Аз съм Господ , вашият Бог.

32 x Пред белокосия да ставаш и стареца да почиташ, и от Бога си да се боиш. Аз съм Господ .

33 y Когато някой чужденец се засели при вас в земята ви, да не му правите зло;

34 z чужденецът, който се е заселил при вас, да ви бъде като ваш местен и да го обичаш като себе си; защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя. Аз съм Господ , вашият Бог.

35 aa Да не вършите неправда, когато съдите, когато мерите, когато претегляте или когато измервате.

36 ab Точни везни, точни теглилки, точна ефа и точен ин
19:36 От евр. мярка за течност (ок. 4,5 л.).
да имате. Аз съм Господ , вашият Бог, Който ви изведох от Египетската земя.

37 ad Да пазите всичките Ми наредби и всичките Ми закони и да ги извършвате. Аз съм Господ .
Copyright information for BulProtRev