Leviticus 20

Наказания за извършени грехове

1  Господ каза още на Моисей:

2 a  Да кажеш на израилтяните: Който от израилтяните или от заселените в Израил чужденци даде от децата
20:2 От евр. семето.
си на Молох, непременно да бъде предаден на смърт; народът на земята да го убие с камъни.

3 c  Също и Аз ще обърна лицето Си против онзи човек и ще бъде изтребен измежду народа му, защото е дал децата си на Молох и е омърсил светилището Ми, и е осквернил святото Ми Име.

4 d  И ако, по какъв да е начин, народът на земята затвори очите си, за да не види този човек, когато дава от децата си на Молох, и не го убие,

5 e  тогава Аз ще се обърна против този човек и против семейството му и ще изтребя измежду народа им него и всички, които го последват в блудството, за да блудстват в поклонение на Молох.

6 f  И човек, който се отнесе към запитвачите на зли духове и към врачовете, за да блудства в поклонение на тях, против онзи човек Аз ще се обърна и ще го изтребя измежду народа му.

7 g  И така, осветете се и бъдете святи, защото Аз съм  Господ , вашият Бог;

8 h  и да пазите наредбите Ми и да ги вършите. Аз съм  Господ , Който ви освещавам.

9 i  Всеки, който прокълне баща си или майка си, да бъде умъртвен; баща си или майка си е проклел; кръвта му да бъде върху него.

10 j  Ако някой прелюбодейства с чужда жена, т. е. ако някой прелюбодейства с жената на ближния си, да бъдат умъртвени и прелюбодеецът, и прелюбодейката.

11 k  Който легне с жената на баща си, бащината голота е открил; и двамата да бъдат умъртвени; кръвта им да бъде върху тях.

12 l  И ако някой легне със снаха си, и двамата да бъдат умъртвени; нечестие са извършили; кръвта им да бъде върху тях.

13 m  Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили гнусота; да бъдат умъртвени; кръвта им да бъде върху тях.

14 n  Ако някой се ожени за дъщеря и майка, това е беззаконие; с огън да бъдат изгорени и той, и те, за да няма беззаконие между вас.

15 o  Ако някой се съвъкупи с животно, той да бъде умъртвен и животното да убиете.

16 И ако жена отиде при каквото и да е животно, за да се съвъкупи с него, да убиеш и жената, и животното; да бъдат умъртвени; кръвта им да бъде върху тях.

17 p  Ако някой вземе сестра си, дъщеря на баща си или дъщеря на майка си, и види голотата ѝ, и тя види неговата голота, това е нечестие, да бъдат изтребени пред очите на народа си; голотата на сестра си е открил, ще носи беззаконието си.

18 q  И който легне с жена, която е в нечистотата си, и открие голотата ѝ, той е открил течението ѝ и тя е открила течението на кръвта си; затова да бъдат изтребени и двамата измежду народа си.

19 r  Голотата на майчината си сестра или на бащината си сестра да не откриеш; защото, който е сторил това, е открил голотата на близките си роднини; те ще носят беззаконието си.

20 s  Ако някой легне със стрина си, голотата на стрина си е открил; те ще носят греха си; бездетни ще умрат.

21 t  Ако някой вземе жената на брат си, това е нечистота; голотата на брат си е открил; бездетни ще останат.

22 u  И така, пазете всичките Ми наредби и закони и ги спазвайте, за да не ви избълва земята, където Аз ви завеждам да живеете в нея.

23 v  И да не постъпвате според обичаите на населението, което Аз прогонвам пред вас; защото те извършиха всички тези гнусоти и затова Аз се погнусих от тях.

24 w  А на вас съм казал: Вие ще наследите земята им и Аз ще я дам на вас за притежание – земя, където текат мляко и мед. Аз съм  Господ , вашият Бог, Който ви отделих от племената.

25 x  Затова правете разлика между чистите животни и нечистите и между нечистите птици и чистите; и да не осквернявате себе си с животно или с птица, или с пълзящи по земята, които Аз ви отделих като нечисти.

26 y  И бъдете святи на Мене; защото Аз, Йехова, съм свят и ви отделих от племената, за да бъдете Мои.

27 z  Също мъж или жена, които запитват зли духове или са врачове, да бъдат умъртвени; с камъни да ги убият; кръвта им да бъде върху тях.
Copyright information for BulProtRev