Leviticus 21:1

Предписания за святост на свещениците

1 a Господ каза още на Моисей: Заповядай на свещениците, Аароновите синове: Никой от вас да не се осквернява между народа си заради мъртвец
Copyright information for BulProtRev