Leviticus 21:6-8

6 a Святи да бъдат на Бога си и да не оскверняват Името на своя Бог; защото те принасят чрез огън Господните приноси, хляба на своя Бог; затова да бъдат святи.

7 b Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, нито да вземат жена, напусната от мъжа си; защото свещеникът е посветен на Бога си.

8 c И така, да го накараш да бъде свят, защото той принася хляба на твоя Бог; свят да ти бъде; защото Аз, Господ , Който ви освещавам, съм свят.
Copyright information for BulProtRev