Leviticus 24

Закони за обредите и нравствеността

1 Господ каза още на Моисей:

2 a Заповядай на израилтяните да ти донасят първоток чист елей за осветление, за да свети постоянно светило.

3 Аарон да го приготвя отвън завесата, която е пред плочите на свидетелството в шатъра за срещане, за да свети от вечер до заран пред Господа винаги; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения.

4 b На светилника от чисто злато да приготвя светилата пред Господа винаги.

5 c И да вземеш чисто брашно, от което да опечеш дванадесет пити; всяка пита да бъде две десети от ефа.

6 d Да ги сложиш на два реда, по шест на всеки ред, върху трапезата от чисто злато пред Господа .

7 И на всеки ред да сложиш чист тамян; и това ще бъде върху хляба възпоменание за жертвата, принесена чрез огън на Господа .

8 e Всеки съботен ден свещеникът да слага това винаги пред Господа ; това е от страна на израилтяните вечен завет.

9 f Те ще бъдат за Аарон и синовете му, които да ги ядат на свято място; защото са пресвяти за него от жертвите, принасяни чрез огън на Господа ; това е вечен закон.

10 Тогава синът на една израилтянка, чийто баща беше египтянин, излезе от израилтяните; и синът на израилтянката и един израилтянин се караха в стана.

11 g Синът на израилтянката хулеше Господнето име и проклинаше. И го доведоха при Моисей. (А името на майка му беше Саломита, дъщеря на Даврий, от Дановото племе.)

12 h И го сложиха под стража, докато Господ им съобщи какво да му сторят.

13 Господ каза на Моисей:

14 i Изведи вън от стана онзи, който беше проклинал; и всички, които са го чули, нека сложат ръцете си на главата му и цялото общество нека го убие с камъни.

15 j И заповядай на израилтяните: Който проклина против своя Бог, ще носи греха си.

16 k Който похули Господнето име, да бъде умъртвен; цялото общество да го убие с камъни; бил той чужденец или местен, когато похули Господнето име, да бъде умъртвен.

17 l Който убие някой човек, да бъде умъртвен.

18 m А който убие животно, да го плати. Живот за живот.

19 n И ако някой причини повреда на ближния си, нека му бъде направено така, както е направил той:

20 счупено за счупено, око за око, зъб за зъб; според повредата, която той причини на човека, така да му бъде направено и на него.

21 o Който убие животно, да го плати; а който убие човек, да бъде умъртвен.

22 p Един закон да имате – както за чужденеца, така и за местния жител ; защото Аз съм Господ , вашият Бог.

23 q И така, Моисей каза на израилтяните; и те изведоха вън от стана онзи, който беше богохулствал, и го убиха с камъни; израилтяните сториха, както Господ заповяда на Моисей.
Copyright information for BulProtRev