Leviticus 26

Обещания и предупреждения

1 a Да не си правите идоли или кумири, нито да си издигате стълбове, нито да поставяте в земята си камък с изображения, за да му се кланяте; защото Аз съм Господ , вашият Бог.

2 b Съботите Ми да пазите и светилището Ми да почитате. Аз съм Господ .

3 c Ако постъпвате според наредбите Ми и пазите заповедите Ми и ги изпълнявате,

4 d тогава ще ви давам дъждовете на времето им и земята ще дава плодовете си, и полските дървета ще дават плода си.

5 e Вършитбата ви ще трае до гроздобер и гроздоберът ще трае до сеитба; и ще ядете хляба си до насита и ще живеете безопасно в земята си.

6 f Ще давам мир на земята и ще си лягате, и никой няма да ви плаши; и ще изтребя лошите зверове от земята и меч няма да мине през земята ви.

7 Ще гоните неприятелите си и те ще падат пред вас от меч.

8 g Петима от вас ще гонят стотина, а стотина от вас ще гонят десет хиляди; и неприятелите ви ще падат пред вас от меч.

9 h Аз ще погледна благоприятно към вас, ще увелича броя ви, ще ви размножа и ще утвърдя завета Си с вас.

10 i Ще ядете от миналогодишно жито, да! Ще извадите старото, за да наместите новото.

11 j Още ще поставя скинията Си сред вас; и няма да се погнуся от вас.

12 k Ще ходя между вас и ще бъда вашият Бог, и вие ще бъдете Мой народ.

13 l Аз съм Господ , вашият Бог, Който ви изведох от земята на египтяните, за да не им робувате; и строших жеглите на ярема ви и ви направих да ходите изправени.

14 m Но ако не Ме послушате и не изпълнявате всички тези заповеди,

15 n и ако отхвърлите наредбите Ми, и ако душата ви се погнуси от законите Ми, за да не изпълнявате всичките Ми заповеди, и нарушите завета Ми,

16 o тогава ето как ще постъпя: ще изпратя върху вас ужас, охтика и треска, които ще развалят очите ви и ще стопят душата ви ; и ще сеете семето си напразно, защото неприятелите ви ще го ядат.

17 p Ще обърна лицето Си против вас и ще бъдете избити пред неприятелите ви; онези, които ви мразят, ще владеят над вас и ще бягате, когато никой не ви гони.

18 q И ако при всичко това не Ме послушате, тогава ще ви накажа седмократно повече за греховете ви.

19 r Ще строша гордата ви сила и ще направя небето ви като желязо и земята ви като мед.

20 s Напразно ще хвърляте сили, защото земята ви няма да дава плодовете си и дърветата на земята ви няма да дават плода си.

21 И ако ходите против Мен и не склоните да Ме слушате, ще наложа върху вас седмократно повече напасти според греховете ви.

22 t Ще изпратя между вас диви зверове, които ще ви лишат от децата ви, ще унищожат добитъка ви и ще разредят редиците ви, и пътищата ви ще запустеят.

23 u Ако и от това не се поправите и не се обърнете към Мен, а ходите против Мене,

24 v тогава ще ходя и Аз против вас и ще ви поразя – да! – седмократно поради греховете ви.

25 w Ще докарам на вас меч, който ще извърши отмъщение за завета; и когато се съберете в градовете си, ще изпратя между вас мор; и ще бъдете предадени в ръката на неприятеля.

26 x И когато ви строша подпорката
26:26 От евр. тояжка за подпиране.
от хляба, десет жени ще пекат хляба ви в една пещ и ще ви върнат хляба с теглилка; и ще ядете, но няма да се насищате.

27 z Но ако и след това не Ме послушате, а ходите против Мене,

28 aa то и Аз ще ходя против вас с гняв и ще ви накажа – да! – седмократно за греховете ви.

29 ab Ще ядете месата на синовете си и месата на дъщерите си ще ядете.

30 ac И ще разоря капищата ви, ще съборя кумирите ви и труповете ви ще хвърля върху труповете на презрените ви идоли; и ще се погнуся от вас.

31 ad Ще превърна градовете ви в пустиня и ще запустя светилищата ви, и няма да помириша дъха на благоуханните ви приноси.

32 ae Ще оставя пуста и земята ви, така че ще се смаят за това неприятелите ви, които живеят в нея.

33 af А вас ще разпръсна между народите и ще размахам меч след вас; и земята ви ще бъде пуста и градовете ви пустиня.

34 ag Тогава земята ще се радва на съботите си през цялото време, докато е пуста и докато вие сте в земята на неприятелите си; тогава земята ще се успокои и ще се радва на съботите си.

35 ah През всичкото време, когато е запустяла, земята ще си почива, защото не си е почивала през дължимите от вас съботи, когато вие живеехте в нея.

36 ai А на останалите от вас ще вложа страх в сърцето им в земите на неприятелите им; шум от поклатен лист ще ги подгони и ще бягат като бягащи от меч; и ще падат, когато никой не ги гони.

37 aj Ще падат един върху друг, като че ли пред меч, когато никой не ги гони; и ще бъдете безсилни да устоите пред неприятелите си.

38 Ще погинете между народите; и земята на неприятелите ви ще ви погълне.

39 ak Останалите от вас ще се стопят за беззаконията си в земите на неприятелите си; а още за беззаконията на бащите си ще се стопят заедно с тях.

40 al Но ако изповядат беззаконието си и беззаконието на бащите си в престъплението, което са извършили против Мен, и още, че са ходили против Мен

41 am и че Аз ходих против тях и ги отведох в земята на неприятелите им – ако тогава необрязаното им сърце се смири и приемат наказанието за беззаконието си,

42 an тогава ще си спомня завета Си с Яков; още завета Си с Исаак и завета Си с Авраам ще си спомня; ще си спомня и земята.

43 ao И след като земята е била напусната от тях, ще се радва на съботите си, като стои пуста без тях; и те ще приемат наказанието за беззаконието си, защото отхвърлиха законите Ми и защото душата им се отврати от наредбите Ми.

44 ap Но и така, както са в земята на неприятелите си, няма да ги отхвърля, нито ще се отвратя от тях дотолкова, че да ги изтребя и да наруша завета Си с тях; защото Аз съм Господ , техен Бог;

45 aq но заради тях ще си спомня завета, който сключих с праотците им, които съм извел от Египетската земя пред очите на народите, за да бъда техен Бог. Аз съм Йехова.

46 ar Тези са наредбите, постановленията и законите, които Господ провъзгласи между Себе Си и израилтяните чрез Моисей на Синайската планина.
Copyright information for BulProtRev