Leviticus 5

1 a Ако някой съгреши в това, че в качеството на свидетел в някое дело чуе, че го попитат под клетва дали е видял или знае за работата, а той не каже, тогава ще носи отговорност за беззаконието си.

2 b Или ако някой се допре до каквото и да е нечисто нещо, било труп на нечисто животно или труп на нечист добитък, или труп на нечисто пълзящо, и ако не му е известно, че е нечист, пак ще бъде виновен.

3 c Или ако се докосне до човешка нечистота; или каквато и да е причината на нечистотата, чрез която някой се осквернява, и ако това е сторено несъзнателно, то, щом узнае за него, ще бъде виновен.

4 d Или ако някой се закълне и обяви необмислено, че ще направи някакво зло или добро нещо, то каквото и да обяви човек необмислено с клетва и стане без знанието му, когато той узнае, ще бъде виновен за едно от тях.

5 e А когато стане виновен за едно от тези неща, нека изповяда онова, в което е съгрешил;

6 и нека принесе на Господа жертва за престъплението си, за греха, който е извършил, женско агне или яре от стадото в принос за грях; и свещеникът да направи умилостивение за него поради греха му.

7 f Но ако не може да си позволи да принесе овца или коза, то за греха, който е извършил, нека принесе на Господа две гургулици или две гълъбчета – едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне.

8 g Да ги донесе на свещеника, който да принесе първо онзи принос, който е за грях, като пречупи главата от шията му, но без да я откъсне;

9 h и от кръвта на приноса за грях да поръси отстрани на жертвеника; а останалото от кръвта да изцеди в подножието на жертвеника; това е принос за грях;

10 i а второто да направи всеизгаряне според разпоредбите. Така свещеникът да направи умилостивение за него поради греха, който е извършил, и ще му се прости.

11 j Но ако не е в състояние да донесе две гургулици или две гълъбчета, тогава съгрешилият да донесе в принос за себе си една десета от ефа чисто брашно в принос за грях; да не го полива с елей, нито да сложи на него тамян, защото е принос за грях.

12 k Да го донесе на свещеника; и свещеникът да вземе от него една пълна шепа за спомен и да го изгори на жертвеника, както се изгарят приносите чрез огън на Господа ; това е принос за грях.

13 l Така свещеникът да направи умилостивение за него поради греха, който е извършил в някои от тези неща, и ще му се прости; а останалото да бъде за свещеника, както хлебната жертва.

14 Господ каза още на Моисей:

15 m Ако някой наруши закона, като неволно съгреши относно посветените на Господа вещи, то за престъплението си да принесе на Господа овен от стадото без недостатък, достатъчен, според твоята оценка в сребърни сикъла по сикъла на светилището, за принос за вина;

16 n и в каквото е съгрешил относно посветените вещи, нека го плати и нека му прибави една пета, която да даде на свещеника; и свещеникът да направи умилостивение за него чрез принесения за престъпление овен и ще му се прости.

17 o Ако някой съгреши, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се прави, макар че не го е знаел, пак ще бъде виновен и ще носи беззаконието си.

18 p Затова нека принесе при свещеника овен от стадото без недостатък, достатъчен, според твоята оценка, за принос за вина; и свещеникът да направи умилостивение за него поради престъплението, което е извършил несъзнателно, и ще му се прости.

19 q Това е принос за вина; защото човекът без съмнение е виновен пред Господа .
Copyright information for BulProtRev