Leviticus 6

1 Господ говори още на Моисей, като каза:

2 a  Ако някой съгреши и извърши престъпление против  Господа , като отрече пред ближния си за нещо, което му е поверено или оставено в залог, или ограби ближния си, или го изнуди;

3 b  или намери изгубено нещо и излъже за него, като се закълне лъжливо; или ако извърши грях, какъвто хората вършат,

4 тогава, ако е съгрешил и е виновен, нека върне ограбеното или придобитото чрез неправда, или повереното му нещо, или изгубеното нещо, което е намерил,

5 c  или каквото и да е нещо, за което се е заклел лъжливо; нека го върне напълно и му прибави една пета; в деня, когато бъде обвинен, нека го даде на онзи, на когото принадлежи.

6 d  При свещеника нека принесе на  Господа приноса си за престъпление – овен от стадото без недостатък, достатъчен, според твоята оценка, в принос за вина;

7 e  и свещеникът да направи умилостивение за него пред  Господа и ще му се прости за каквото и да било, което е сторил; за всичко, в което се е провинил.

Изисквания към свещениците при принасяне на жертвите

8  Господ каза още на Моисей:

9 Заповядай на Аарон и синовете му: Ето закона за всеизгарянето: всеизгарянето да гори на жертвеника цялата нощ до сутринта и да се направи огънят върху жертвеника да гори на него непрекъснато.

10 f  Свещеникът да облече ленената си одежда и да носи ленени долни дрехи на тялото си; и да вдигне пепелта от всеизгарянето, което огънят е изгорил на жертвеника, и да го сложи при жертвеника.

11 g  Тогава да съблече одеждите си, за да облече други одежди, и да изнесе пепелта вън от стана на чисто място.

12 h  А да се направи огънят, който е върху жертвеника, да гори на него непрекъснато; не бива да угасва; всяка сутрин свещеникът да слага дърва на него да горят и да нарежда всеизгарянето на него, и да изгаря на него тлъстината на мирните жертви.

13 Да се направи огънят да гори непрекъснато на жертвеника; не бива да угасва.

14 i  Ето и закона за хлебната жертва: Аароновите синове да го принасят пред  Господа , пред жертвеника.

15 j  И свещеникът, като вземе от него една пълна шепа чисто брашно от хлебната жертва и от елея му, и целия тамян, който е на хлебната жертва, да ги изгори на жертвеника като негов спомен, за благоухание на  Господа .

16 k  А останалото от него да ядат Аарон и синовете му; безквасно да се яде на свято място; да го ядат в двора на шатъра за срещане.

17 l  Да не се пече с квас. От Моите приноси им дадох това за дял; пресвято е, както са приносът за грях и приносът за вина.

18 m  Всеки мъжки представител от Аароновите потомци да яде от него като свое вечно право от  Господните приноси чрез огън във всичките ви поколения; всеки, който се допре до тях, ще бъде свят.

19  Господ каза още на Моисей:

20 n  Ето приноса, който Аарон и синовете му трябва да принесат на  Господа в деня, когато бъдат помазани: една десета от ефа чисто брашно за вечна хлебна жертва, половината сутрин и половината вечер.

21 При това да се сготви с елей; сготвено да го донесеш; във вид на печени късове да принесеш хлебната жертва за благоухание на  Господа .

22 o  Да го принесе онзи от синовете му, който ще стане помазан свещеник вместо него; вечен закон е да се изгаря цял за  Господа .

23 Всяка хлебна жертва, принесена от свещеника, да се изгаря цяла; да не се яде.

24  Господ каза още на Моисей:

25 p  Кажи на Аарон и синовете му: Ето закона за приноса за грях: на мястото, където се коли всеизгарянето, да се заколи и приносът за грях пред  Господа ; пресвято е.

26 q  Свещеникът, който го принася за грях, да го яде; на свято място да се яде, в двора на шатъра за срещане.

27 r  Всичко, което се допре до месото на приноса, ще бъде свято; и ако някоя дреха се опръска от кръвта му, опръсканото да се опере на свято място.

28 s  А пръстеният съд, в който е било варено, да се строшава; но ако е било варено в меден съд, той да се изтрива и да се мие с вода.

29 t  Всеки от мъжки пол от свещеническите семейства да яде от него; то е пресвято.

30 u  И никой принос за грях, от чиято кръв се внася в шатъра за срещане, за да извърши умилостивение в светилището, да не се яде; той трябва да бъде изгорен с огън.
Copyright information for BulProtRev