Leviticus 7

1 a Ето и закона за приноса за вина; това е пресвят принос.

2 b На мястото, където колят всеизгарянето, да заколят и приноса за вина; и с кръвта му да се поръсва жертвеникът наоколо.

3 c От него да се принася всичко, което е тлъсто: опашката, тлъстината, която покрива вътрешностите,

4 двата бъбрека с тлъстината, която е около тях към кръста, и булото на черния дроб (което да извади до бъбреците);

5 и свещеникът да ги изгори на жертвеника за жертва чрез огън на Господа ; това е принос за вина.

6 d Всеки от мъжки пол между свещеническите семейства да го яде; на свято място да се яде; това е пресвят принос.

7 e Какъвто е приносът за грях, такъв е и приносът за вина; един закон да има за тях; който свещеник прави умилостивение чрез него, негов да бъде.

8 А който свещеник принася от името на някого приноса за всеизгаряне, този свещеник да взема за себе си кожата на всеизгарянето, което е принесъл.

9 f И всяка хлебна жертва, която е печена в пещ, и всяка, която е сготвена в подница или на тава, да бъде дадена на свещеника, който я принася.

10 А всяка хлебна жертва, омесена с елей или суха, да бъде дадена на всички Ааронови синове, по равен дял на всеки.

11 g Ето и закона за мирната жертва, която ще се принася на Господа :

12 h ако някой я принесе за благодарение, то с благодарствената жертва да принесе и безквасни пити, омесени с елей, и безквасни кори, намазани с елей, и пити от чисто брашно, омесени с елей.

13 i А освен питите с благодарствената си мирна жертва да принесе и квасен хляб.

14 j И от приноса си да принесе по едно от всички тези неща принос за издигане пред Господа ; това да бъде дадено на свещеника, който ръси с кръвта на мирната жертва.

15 k Месото на благодарствената му мирна жертва да се яде в същия ден, в който се принася; той да не оставя от него до сутринта.

16 l Но ако жертвата на приноса е направена чрез оброк или е доброволен принос, то да се яде в същия ден, в който принася жертвата си; и каквото остане от него, да се яде на другия ден;

17 а каквото остане от месото на жертвата до третия ден, да се изгаря в огън.

18 m И ако се изяде нещо от месото на мирната жертва на третия ден, то онзи, който я принася, няма да бъде приет, нито ще му се зачете жертвата; сквернота ще бъде тя; и онзи човек, който би ял от нея, да носи отговорност за беззаконието си.

19 Месото, до което би се допряло нещо нечисто, да не се яде; в огън да се изгаря; а от неоскверненото месо да яде всеки, който е чист;

20 n но онзи човек, който, като има нечистотата на себе си, яде от месото на Господнята мирна жертва, този човек ще бъде изтребен измежду своя народ.

21 o Също и онзи човек, който би се допрял до нещо нечисто, до човешка нечистота или до нечисто животно, или до каквато и да било нечиста гнусота, и яде от месото на Господнята мирна жертва, този човек ще бъде изтребен измежду народа си.

22 Господ каза още на Моисей:

23 p Кажи на израилтяните: Да не ядете никаква тлъстина – нито от говедо, нито от овца, нито от коза.

24 Тлъстината на естествено умряло и тлъстината на разкъсано от звяр животно може да се употреби за всяка друга нужда; но да не ядете от нея.

25 Защото, който яде тлъстина от животно, от което се принася жертва чрез огън на Господа , този човек, който би ял от нея, ще бъде изтребен измежду народа си.

26 q И в никое от жилищата си да не ядете никаква кръв, било от птица или от животно.

27 Всеки човек, който би ял каквато и да е кръв, този човек ще бъде изтребен измежду народа си.

28 Господ каза още на Моисей:

29 r Кажи на израилтяните: Който принася мирна жертва на Господа , нека донесе приноса си на Господа от мирната си жертва.

30 s Със своите ръце да донесе Господните приноси чрез огън; да донесе тлъстината с гръдната част, така че тя да бъде движим принос пред Господа .

31 t А свещеникът да изгаря тлъстината на жертвеника; обаче гръдната част да бъде дадена на Аарон и синовете му.

32 u И дясното бедро да давате на свещеника като принос за издигане от мирните си жертви.

33 Който от Аароновите синове принесе кръвта на мирната жертва и тлъстината, да получи дясното бедро за свой дял.

34 v Защото Аз взех от израилтяните, от мирните им жертви, гръдната част на движимия принос и бедрото на издигнатия принос и ги дадох на свещеника Аарон и синовете му за тяхно вечно право от израилтяните.

35 Това е делът от Господните приноси чрез огън за Аарон и синовете му поради помазването им, в деня, когато представи синовете си, за да свещенодействат на Господа ,

36 w който дял Господ заповяда да им се дава от израилтяните в деня, когато ги помаза. Това е тяхно вечно право през всичките им поколения.

37 x Това е законът за всеизгарянето, за хлебната жертва, за приноса за грях, за приноса за вина, за посвещаванията и за мирната жертва,

38 y който Господ заповяда на Моисей на Синайската планина, когато заповяда на израилтяните да принасят приносите си на Господа , в Синайската пустиня.
Copyright information for BulProtRev