Leviticus 9

1 a На осмия ден Моисей повика Аарон и синовете му, и Израилевите старейшини;

2 b и каза на Аарон: Вземи си мъжко теле в принос за грях и овен за всеизгаряне, без недостатък, и ги принеси пред Господа .

3 c И кажи на израилтяните: Вземете козел като принос за грях и за всеизгаряне теле и агне, едногодишни, без недостатък,

4 d и за мирна жертва теле и овен, за да ги принесете пред Господа , и хлебна жертва, омесена с елей; защото днес ще ви се яви Господ .

5 И така, донесоха пред шатъра за срещане онова, което заповяда Моисей; и цялото общество се приближи и застана пред Господа .

6 e Моисей каза: Това е, което Господ заповяда да направите, и Господнята слава ще ви се яви.

7 f Тогава Моисей каза на Аарон: Пристъпи към жертвеника и принеси приноса си за грях и всеизгарянето си, и направи умилостивение за себе си и за народа; принеси и приноса за народа и направи умилостивение за него, както заповяда Господ .

8 И така, Аарон пристъпи към жертвеника и закла телето на приноса за грях, което беше за него.

9 g А синовете на Аарон му донесоха кръвта; и той, след като натопи пръста си в кръвта и намаза с нея роговете на жертвеника, изля кръвта в подножието на жертвеника;

10 h а тлъстината, бъбреците и булото на черния дроб от приноса за грях изгори на жертвеника, както Господ беше заповядал на Моисей.

11 i А месото и кожата изгори на огън вън от стана.

12 j Закла и всеизгарянето; и синовете на Аарон му поднесоха кръвта, с която поръси жертвеника наоколо.

13 k Тогава му донесоха всеизгарянето, къс по къс, с главата; и ги изгори на жертвеника;

14 l и изми вътрешностите и краката и ги изгори на жертвеника, върху всеизгарянето.

15 m Тогава принесе жертва от името на народа, като взе козела на приноса за грях, който беше от името на народа, закла го и го принесе за грях, както и предишното.

16 n И представи всеизгарянето и го принесе според разпоредбите.

17 o Принесе и хлебната жертва, взе една шепа от нея и я изгори на жертвеника, освен утринното всеизгаряне.

18 p Закла още телето и овена на мирната жертва, която беше от името на народа; и синовете на Аарон му поднесоха кръвта (с която поръси жертвеника наоколо)

19 и тлъстините от телето, а от овена – опашката, тлъстината, която покрива вътрешностите, бъбреците и булото на черния дроб;

20 q и като сложиха тлъстините върху гърдите, той изгори тлъстините върху жертвеника.

21 r А гръдната част и дясното бедро Аарон полюшна за движим принос пред Господа , според както Моисей беше заповядал.

22 s Тогава Аарон повдигна ръцете си към народа и го благослови; и като беше вече принесъл жертвата за грях, всеизгарянето и мирните приноси, слезе.

23 t И Моисей и Аарон, като влязоха в шатъра за срещане, при излизането си благословиха народа; и Господнята слава се яви на целия народ.

24 u И огън излезе отпред Господа и изпепели всеизгарянето и тлъстините върху жертвеника; и като видя това, целият народ извика силно и падна на земята
9:24 От евр. на лице.
.
Copyright information for BulProtRev