Luke 1:65-68

65 a И страх обзе всичките им съседи; и за всичко това се говореше по цялата хълмиста страна на Юдея.

66 b И всички, като чуха, пазеха това в сърцата си, като казваха: Какво ли ще бъде това дете? Защото Господнята ръка беше с него.

67 c Тогава баща му Захария се изпълни със Святия Дух и пророкува, като казваше: 68 d Благословен Господ, Израилевият Бог,
защото посети Своя народ и извърши изкупление за него.
Copyright information for BulProtRev