Luke 10:25

Най-голямата заповед

( Мат. 22:34-40 ; Марк 12:38-40 )

25 a И, ето, някой законник се изправи и Го изпитваше, като каза: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?
Copyright information for BulProtRev