Luke 11:1-4

Учението на Исус за молитвата

( Мат. 6:9-15 , 7:7-14 )

1 И когато Той се молеше на едно място, след като свърши молитвата, един от Неговите ученици Му каза: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици.

2 a А Той им каза: Когато се молите, казвайте: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята;

3 b давай ни всеки ден насъщния ни хляб;

4 c и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия.
Copyright information for BulProtRev