Luke 11:14-23

Божествената власт на Исус Христос

( Мат. 12:22-30 ; Марк 3:20-27 )

14 a Веднъж Той изгони един ням бяс; и като излезе бесът, немият проговори и множеството се удиви.

15 b А някои от тях казаха: Чрез началника на бесовете, Веелзевул, изгонва бесовете.

16 c А други, като Го изпитваха, искаха от Него знамение от небето.

17 d Но Той, като знаеше техните мисли, им каза: Всяко царство, разделено против себе си
11:17 От гр. против дома.
, запустява и дом, разделен против себе си, пада.

18 Също така, ако Сатана се раздели против себе си, как ще устои царството му, понеже казвате, че изгонвам бесовете чрез Веелзевул?

19 И ако Аз изгонвам бесовете чрез Веелзевул, вашите синове чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии.

20 f Но ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас.

21 g Когато силният човек с оръжие пази дома
11:21 От гр. двореца.
си, имотът му е в безопасност.

22 i Но когато един по-силен от него го нападне и надделее над него, взема му всичкото оръжие, на което е разчитал, и разделя плячката.

23 j Който не е с Мене, той е против Мен; и който не събира заедно с Мене, той разпилява.
Copyright information for BulProtRev