Luke 13:18

Притча за синаповото зърно и кваса

( Мат. 13:31-32 ; Марк 4:30-32 )

18 a Тогава каза: На какво прилича Божието царство и на какво да го уподобя?
Copyright information for BulProtRev