Luke 13:18-19

Притча за синаповото зърно и кваса

( Мат. 13:31-32 ; Марк 4:30-32 )

18 a Тогава каза: На какво прилича Божието царство и на какво да го уподобя?

19 Прилича на синапово зърно, което човек взе и пося в градината си; и то растеше и стана дърво, и небесните птици гнездяха по клоните му.
Copyright information for BulProtRev