Luke 18:15-17

Исус Христос благославя децата

( Мат. 19:13-15 ; Марк 10:13-16 )

15 a Донесоха още при Него младенците си, за да се докосне до тях; а учениците, като видяха това, ги смъмриха.

16 b Но Исус ги повика и каза: Оставете дечицата да дойдат при Мен и не ги възпирайте; защото на такива е Божието царство.

17 c Истина ви казвам: Който не приеме като детенце Божието царство, той никак няма да влезе в него.
Copyright information for BulProtRev