Luke 19:29

Тържественото влизане в Йерусалим

( Мат. 21:1-11 ; Марк 11:1-11 ; Йоан 12:12-19 )

29 a И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма, наречен Елеонски, прати двама от учениците и им каза:
Copyright information for BulProtRev