Luke 19:45-46

45 a И като влезе в храма, започна да пъди онези, които продаваха; и им казваше:

Изгонването на търговците от храма

( Мат. 21:12-17 ; Марк 11:15-19 ; Йоан 2:13-22 )

46 b Писано е: „И домът Ми ще бъде молитвен дом“ ; а вие го направихте „разбойнически вертеп“ .
Copyright information for BulProtRev