Luke 19:45-48

45 a И като влезе в храма, започна да пъди онези, които продаваха; и им казваше:

Изгонването на търговците от храма

( Мат. 21:12-17 ; Марк 11:15-19 ; Йоан 2:13-22 )

46 b Писано е: „И домът Ми ще бъде молитвен дом“ ; а вие го направихте „разбойнически вертеп“ .

47 c И поучаваше всеки ден в храма. А главните свещеници, книжниците и водачите на народа се стараеха да Го погубят.

48 Но не намериха какво да направят, понеже целият народ се прилепваше към Него и Го слушаше.
Copyright information for BulProtRev