Luke 20:20

За плащането на данък на императора

( Мат. 22:15-22 ; Марк 12:13-17 )

20 a И като Го наблюдаваха, пратиха съгледвачи, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума така, че да Го предадат на началството и на властта на управителя.
Copyright information for BulProtRev