Luke 20:27

За възкресението на мъртвите

( Мат. 22:23-33 ; Марк 12:18-27 )

27 a Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го запитаха:
Copyright information for BulProtRev