Luke 20:27-40

За възкресението на мъртвите

( Мат. 22:23-33 ; Марк 12:18-27 )

27 a Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го запитаха:

28 b Учителю, Моисей ни е писал: „Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомство на брат си.“

29 А имаше седем братя; и първият взе жена и умря бездетен.

30 И вторият, и третият я взеха;

31 така също и седемте я взеха и умряха, без да оставят деца.

32 А после умря и жената.

33 И така, при възкресението на кого от тях ще бъде жена, защото и седемте я имаха за жена?

34 А Исус им каза: Човеците на този свят се женят и се омъжват;

35 а онези, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват.

36 c И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите; и като участници във възкресението са синове на Бога.

37 d А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото, където писа за бодливия храст, когато нарече Господа „Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“ .

38 e Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.

39 А някои от книжниците отговориха: Учителю, Ти добре каза.

40 f Защото не смееха вече за нищо да Го попитат.
Copyright information for BulProtRev