Luke 21

Лептата на бедната вдовица

( Марк 12:41-44 )

1 a Като повдигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата.

2 А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти.

3 И каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички;

4 защото всички тези пуснаха в съкровищницата
21:4 От гр. даровете.
за Бога от излишъка си; а тази от немотията си пусна целия имот, който имаше.

Предсказание за разрушаването на храма, войни и бедствия

( Мат. 24:1-14 ; Марк 13:1-13 )

5 c И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, каза:

6 d Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък, който да не се срине.

7 И Го попитаха: Учителю, а кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това?

8 e А той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Христос, и че времето е наближило. Да не тръгнете след тях.

9 И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тези неща трябва първо да станат, но не е веднага краят.

10 f Тогава им каза: Народ ще се повдигне против народ и царство против царство;

11 и ще има големи трусове и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи знамения от небето.

12 g А преди да стане всичко това, ще сложат ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители заради Моето име.

13 h Това ще ви служи за свидетелство.

14 i И така, решете в сърцата си да не обмисляте предварително какво да отговаряте,

15 j защото Аз ще ви дам така мъдро да отговорите
21:15 От гр. уста и мъдрост.
, че всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.

16 l И ще бъдете предадени даже и от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас.

17 m И ще бъдете мразени от всички поради Моето име.

18 n Но и косъм от главата ви няма да загине.

19 o Чрез твърдостта си ще спечелите душите си.

Предсказание за разрушаването на Йерусалим

( Мат. 24:15-21 ; Марк 13:14-20 )

20 p А когато видите, че Йерусалим е заобиколен от войски, тогава знайте, че е наближило запустението му.

21 Тогава онези, които са в Юдея, нека бягат в планините, и които са насред града , нека да излязат навън, а които са в околностите, да не влизат в него.

22 q Защото това са дни на възмездие, за да се изпълни всичко, което е писано.

23 r Горко на бременните и на кърмачките през онези дни! Защото ще има голямо бедствие в страната и гняв върху тези хора.

24 s Те ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен между всички народи; и Йерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците.

Идването на Човешкия Син

( Мат. 24:29-31 ; Марк 13:24-27 )

25 t И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.

26 u Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили
21:26 Т.е. звездите и планетите.
ще се разклатят.

27 w И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак със сила и голяма слава.

28 x А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.

Призоваване към бодърстване

( Мат. 24:32-44 ; Марк 13:28-31 )

29 y И им каза притча: Погледнете смокинята и всички дървета.

30 Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото вече е близо.

31 Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство.

32 Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.

33 z Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

34 aa Но внимавайте, да не натежат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи и онзи ден да ви постигне внезапно като примка;

35 ab защото така ще дойде върху всички, които живеят по цялата земя.

36 ac Но бъдете бдителни във всяко време и се молете, за да успеете да избегнете всичко, което предстои да стане, и да застанете пред Човешкия Син.

37 ad И всеки ден Той поучаваше в храма; а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма, наречен Елеонски.

38 И целият народ идваше при Него рано сутрин да Го слуша.
Copyright information for BulProtRev