Luke 21:25

Идването на Човешкия Син

( Мат. 24:29-31 ; Марк 13:24-27 )

25 a И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.
Copyright information for BulProtRev