Luke 21:5-24

Предсказание за разрушаването на храма, войни и бедствия

( Мат. 24:1-14 ; Марк 13:1-13 )

5 a И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, каза:

6 b Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък, който да не се срине.

7 И Го попитаха: Учителю, а кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това?

8 c А той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Христос, и че времето е наближило. Да не тръгнете след тях.

9 И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тези неща трябва първо да станат, но не е веднага краят.

10 d Тогава им каза: Народ ще се повдигне против народ и царство против царство;

11 и ще има големи трусове и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи знамения от небето.

12 e А преди да стане всичко това, ще сложат ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители заради Моето име.

13 f Това ще ви служи за свидетелство.

14 g И така, решете в сърцата си да не обмисляте предварително какво да отговаряте,

15 h защото Аз ще ви дам така мъдро да отговорите
21:15 От гр. уста и мъдрост.
, че всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.

16 j И ще бъдете предадени даже и от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас.

17 k И ще бъдете мразени от всички поради Моето име.

18 l Но и косъм от главата ви няма да загине.

19 m Чрез твърдостта си ще спечелите душите си.

Предсказание за разрушаването на Йерусалим

( Мат. 24:15-21 ; Марк 13:14-20 )

20 n А когато видите, че Йерусалим е заобиколен от войски, тогава знайте, че е наближило запустението му.

21 Тогава онези, които са в Юдея, нека бягат в планините, и които са насред града , нека да излязат навън, а които са в околностите, да не влизат в него.

22 o Защото това са дни на възмездие, за да се изпълни всичко, което е писано.

23 p Горко на бременните и на кърмачките през онези дни! Защото ще има голямо бедствие в страната и гняв върху тези хора.

24 q Те ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен между всички народи; и Йерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците.
Copyright information for BulProtRev