Luke 22:1-2

Предателството на Юда

( Мат. 26:1-5 , 14-16 ; Марк 14:1-2 , 10-11 ; Йоан 11:45-53 )

1 a А наближаваше празникът на безквасните хлябове, който се нарича Пасха.

2 b И главните свещеници и книжниците обмисляха как да Го погубят, защото се бояха от народа.
Copyright information for BulProtRev