Luke 22:21-23

21 a Но, ето, ръката на този, който Ме предава, е с Мене на трапезата.

22 b Защото Човешкият Син наистина отива, според както е било определено; но горко на този човек, който Го предава!

23 c И те започнаха да се питат помежду си кой ли от тях ще е този, който ще направи това.
Copyright information for BulProtRev