Luke 22:3

3 a Тогава Сатана влезе в Юда, наречен Искариотски, който се числеше към дванадесетте;
Copyright information for BulProtRev