Luke 22:3-6

3 a Тогава Сатана влезе в Юда, наречен Искариотски, който се числеше към дванадесетте;

4 и той отиде и се наговори с главните свещеници и началниците на стражата как да им Го предаде.

5 b И те се зарадваха и се споразумяха да му дадат пари.

6 А той се съгласи и търсеше сгоден случай да Го предаде, когато не се е събрало множество.
Copyright information for BulProtRev