Luke 22:31

Предсказанието за отричането на Петър

( Мат. 26:31-35 ; Марк 4:27-31 ; Йоан 13:36-38 )

31 a И Господ каза: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички , за да ви пресее като жито;
Copyright information for BulProtRev