Luke 22:31-34

Предсказанието за отричането на Петър

( Мат. 26:31-35 ; Марк 4:27-31 ; Йоан 13:36-38 )

31 a И Господ каза: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички , за да ви пресее като жито;

32 b но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.

33 Петър Му каза: Господи, готов съм да отида с Теб и в тъмница, и на смърт.

34 c А Той отговори: Казвам Ти, Петре, петелът няма да пропее днес, докато три пъти не си отрекъл, че Ме познаваш.
Copyright information for BulProtRev