Luke 22:39

Исус Христос в Гетсиманската градина

( Мат. 26:36-46 ; Марк 14:32-42 )

39 a И излезе да отиде по обичая Си на Елеонския хълм; след Него отидоха и учениците.
Copyright information for BulProtRev