Luke 22:39-46

Исус Христос в Гетсиманската градина

( Мат. 26:36-46 ; Марк 14:32-42 )

39 a И излезе да отиде по обичая Си на Елеонския хълм; след Него отидоха и учениците.

40 b След като стигна на мястото, им каза: Молете се да не паднете в изкушение.

41 c И Той се отдалечи от тях колкото един хвърлей камък и като коленичи, молеше се, като казваше:

42 d Отче, ако желаеш, отмини Ме с тази чаша; обаче не Моята воля, а Твоята да бъде.

43 e И Му се яви ангел от небето и Го укрепяваше.

44 f И като беше във вътрешна борба, молеше се по-усърдно; и потта Му стана като големи капки кръв, които капеха на земята.

45 И като стана от молитвата, дойде при учениците и ги намери заспали от скръб; и им каза:

46 g Защо спите? Станете и се молете, за да не паднете в изкушение.
Copyright information for BulProtRev