Luke 22:47

Залавянето на Исус Христос

( Мат. 26:47-56 ; Марк 14:32-50 ; Йоан 18:1-12 )

47 a Докато още говореше, ето, зададе се тълпа; и този, който се наричаше Юда, един от дванадесетте, вървеше пред тях; и се приближи до Исус, за да Го целуне за поздрав.
Copyright information for BulProtRev