Luke 22:47-53

Залавянето на Исус Христос

( Мат. 26:47-56 ; Марк 14:32-50 ; Йоан 18:1-12 )

47 a Докато още говореше, ето, зададе се тълпа; и този, който се наричаше Юда, един от дванадесетте, вървеше пред тях; и се приближи до Исус, за да Го целуне за поздрав.

48 А Исус му каза: Юда, с целувка ли предаваш Човешкия Син?

49 И тези, които бяха около Исус, като видяха какво щеше да стане, казаха: Господи, да ударим ли с меч?

50 b И един от тях удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо.

51 А Исус проговори: Спрете, престанете! И се допря до ухото му и го изцели.

52 c А на дошлите против Него главни свещеници, началници на храмовата стража и на старейшините Исус каза: Като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и сопи?

53 Когато бях всеки ден с вас в храма, не вдигнахте ръка срещу Мене. Но сега е вашият час и на властта на тъмнината.
Copyright information for BulProtRev