Luke 22:54

Отричането на ап. Петър

( Мат. 26:57-58 , 69-75 ; Марк 14:53-54 , 66-72 ; Йоан 18:12-18 , 25-27 )

54 a И като Го хванаха, отведоха Го и Го доведоха в къщата на първосвещеника. А Петър ги следваше отдалеч.
Copyright information for BulProtRev