Luke 22:66

Исус Христос пред Синедриона

( Мат. 26:59-66 ; Марк 14:55-64 ; Йоан 18:19-24 )

66 a След като се разсъмна, събраха се старейшините на народа, главни свещеници и книжници и Го заведоха в своя Синедрион, и Му казаха:
Copyright information for BulProtRev