Luke 22:7-23

Тайната вечеря

( Мат. 26:17-30 ; Марк 14:12-16 ; Йоан 13:1-30 )

7 a И настана денят на безквасните хлябове, когато трябваше да жертват пасхалното агне.

8 Исус изпрати Петър и Йоан и каза: Идете и ни пригответе, за да ядем Пасхата.

9 А те Го попитаха: Къде искаш да приготвим?

10 А той им каза: Ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; идете след него в къщата, в която влезе,

11 и кажете на стопанина на къщата: Учителят ти казва: Къде е гостната стая, в която ще ям Пасхата с учениците Си?

12 И той ще ви посочи голяма горна стая, постлана; там пригответе.

13 След като отидоха, намериха всичко, както им беше казал; и приготвиха Пасхата.

14 b И като дойде часът, Той седна на трапезата, и апостолите с Него.

15 И им каза: Твърде много съм желал да ям тази Пасха с вас, преди да пострадам;

16 c защото ви казвам, че няма вече да я ям, докато това не се изпълни в Божието царство.

17 И като взе чаша, благодари на Бога и каза: Вземете това и го разделете помежду си;

18 d защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство.

19 e И взе хляб и като благодари на Бога , разчупи го, даде им и каза Това е Моето тяло, което се дава за вас; това правете за Мое възпоменание.

20 f Така взе и чашата след вечерята и каза: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.

21 g Но, ето, ръката на този, който Ме предава, е с Мене на трапезата.

22 h Защото Човешкият Син наистина отива, според както е било определено; но горко на този човек, който Го предава!

23 i И те започнаха да се питат помежду си кой ли от тях ще е този, който ще направи това.
Copyright information for BulProtRev