Luke 23:1-2

Исус Христос при Пилат

( Мат. 27:1-2 , 11-14 ; Марк 15:1-5 ; Йоан 18:28-38 )

1 a Тогава цялото тяхно множество се вдигна и Го заведе при Пилат.

2 b И започнаха да Го обвиняват със следните думи: Установихме, че Този развращава народа ни, забранява да се дава данък на Цезаря и казва за Себе Си, че е Христос, Цар.
Copyright information for BulProtRev