Luke 23:26

Разпъването на Исус Христос

( Мат. 27:32-44 ; Марк 15:21-32 ; Йоан 19:17-27 )

26 a И когато Го поведоха, хванаха някого си Симон, киринеец, който се връщаше от нива, и сложиха на него кръста, за да го носи след Исус.
Copyright information for BulProtRev