Luke 23:50

Снемането на Исус Христос от кръста и погребението му

( Мат. 27:57-61 ; Марк 15:42-47 ; Йоан 19:38-42 )

50 a Имаше един човек на име Йосиф, който беше съветник, човек добър и праведен,
Copyright information for BulProtRev