Luke 24:1

Възкресението на Исус Христос

( Мат. 28:1-10 ; Марк 16:1-8 ; Йоан 20:1-10 )

1 a А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, като носеха аромати, които бяха приготвили.
Copyright information for BulProtRev