Luke 24:1-12

Възкресението на Исус Христос

( Мат. 28:1-10 ; Марк 16:1-8 ; Йоан 20:1-10 )

1 a А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, като носеха аромати, които бяха приготвили.

2 b И намериха камъка отвален от гроба.

3 c И като влязоха, не намериха тялото на Господ Исус.

4 d А докато бяха в недоумение за това, ето, пред тях застанаха двама мъже с ослепително облекло.

5 И обзети от страх, те наведоха лица към земята; а мъжете им казаха: Защо търсите Живия между мъртвите?

6 e Няма Го тук, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея,

7 f като казваше, че Човешкият Син трябва да бъде предаден на грешни човеци, да бъде разпънат и на третия ден да възкръсне.

8 g И си спомниха думите Му.

9 h И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всички други.

10 i А това бяха Мария Магдалена, Йоанна и Мария, майката на Яков, и другите жени с тях, които казаха тези неща на апостолите.

11 j А тези думи им се видяха като празни приказки и не им повярваха.

12 k А Петър стана и изтича на гроба, и като надникна, видя саваните, положени отделно; и отиде у дома си, като се чудеше за станалото.
Copyright information for BulProtRev